Община Сопот

ОБЯВИ - ПОКАНИ - СЪОБЩЕНИЯ

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА - ПОКАНА

от Мариана Здравкова Кацарова
Председател на Общински съвет - Сопот

Публично обсъждане на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА - ПОКАНА

от Мариана Здравкова Кацарова
Председател на Общински съвет - Сопот

Публично обсъждане на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари