Община Сопот
Относно: Приемане на „Вътрешни правила на общински съвет – Сопот за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно ползване.

 
пожари