Община Сопот

ЗАПОВЕДИ - 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-45/05.02.2020 г.

Относно: Неучебни дни за учениците от ПГ "Ген. Владимир Заимов", НУ "Неделя Петкова" и СУ "Иван Вазов".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-31/28.01.2020 г.

Относно: Неучебни дни за учениците от ПГ "Ген. Владимир Заимов", НУ "Неделя Петкова" и СУ "Иван Вазов".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-28/24.01.2020 г.

Относно: Водата подавана във водоснабдителната система на община Сопот, която е публична общинска собственост, съгласно Закона за водите, да се използва приоритетно за питейно-битови нужди.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-21/21.01.2020 г.

Относно: Забрана за паша на определените отдели и подотдели на територията на ТП "ДГС Карлово" - Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-20/21.01.2020 г.

Относно: Неучебни дни за учениците от ПГ "Ген. Владимир Заимов", НУ "Неделя Петкова", СУ "Иван Вазов" и Детски ясли "Мечо Пух".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------