Търсене

Община Сопот

ДНЕВЕН РЕД 

2020 год.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с въведените противоепидемични мерки и на основание т.7  на писмо с изх.№ 06-22 от 10.03.2020 г. на Директора на РЗИ Пловдив, за преустановяване на масовите мероприятия, ограничавам достъпа за граждани, които да присъстват на комисии и заседания на Общински съвет – Сопот, до второ нареждане.

 

С уважение,

НЕЛИ ПЕНЕВА

Председател на Общински съвет - Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 12.08.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 16.07.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 09.06.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 26.05.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 29.04.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 17.03.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 26.02.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 13.02.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 22.01.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------