Община Сопот

Начало

(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Не се гаси туй, що не гасне!"

ИВАН ВАЗОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Официален e-mail на

Общинска администрация Сопот:

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА   СОПОТ

В изпълнение на чл.9, ал.2 от Наредба № 15/2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

УВЕДОМЯВА

жителите на община Сопот, че на 14.06.2019г. / петък/  и 17.06.2019г. /понеделник/

ще бъде извършена дезинсекция /дезакаризация/ на зелените площи на територията на Община Сопот с препарат ТАЛИЗМА ЕК, включен в Регистъра на разрешените препарати.

До всеки третиран / обработен/  обект ще бъдат поставени указателни надписи.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -

26 МАЙ 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за общинския дълг през 2019 г. на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Юни - 2019 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 03 (трети), 04 (четвърти), 06 (шести), 07 (седми) 14 (четиринадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 26 (двадесет и шести), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 05 (пети), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадест и пети),  27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_23.05.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г.
За подробна информация за условията, реда, правилата и провеждане на процедурата натиснете:

>>> Т У К <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от чешмата на центъра, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от „Манастирска“ чешма /пред входа на Манастира/, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 01.11.2017 г.

Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметка

Валута

BIC

Вид

BG82 DEMI 9240 3200 1994 14

BGN

DEMIBGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА

BG92 DEMI 9240 3100 1994 12

BGN

DEMIBGSF

БЮДЖЕТНА

BG80 DEMI 9240 8400 1994 09

BGN

DEMIBGSF

ДАНЪЧНА

BG56 DEMI 9240 3300 1994 13

BGN

DEMIBGSF

НАБИРАТЕЛНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 


''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...
Иван Вазов

 

Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево.

  Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.