Община Сопот

Начало

(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Не се гаси туй, що не гасне!"

ИВАН ВАЗОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Официален e-mail на

Общинска администрация Сопот:

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНАВИРУС

COVID-19

coronavirus_19_2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Наредба №15/2004г. за опазване на пчелите  и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, ОБЩИНА СОПОТ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 01.07.2020 г. и 02.07.2020 г. ще бъде извършена дезинсекция /дезакаризация/ на зелените площи на  територията на Общината с препарат АЛФАЦИП 60 СК, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените препарати.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Юли - 2020 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 06 (шести), 08 (осми), 10 (десети), 17 (седемнадесети), 24 (двадесет и четвърти), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети) 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_26.06.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-172/24.06.2020 г.

Относно: Настъпване на летния сезон и започване на селскостопанските кампании, свързани с мелиоративни дейности, ВОДАТА В ОБЩИНА СОПОТ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА САМО ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

Уважаеми сопотненци,

 

В сайта на община Сопот е публикуван Доклад относно План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за Община Сопот.

Вашето мнение е важно за нас и ние разчитаме на гражданите при взимане на всяко решение в община Сопот. Изразеното мнение на всеки гражданин не е „глас в пустиня“, а становище, което ние взимаме предвид при дискусиите, които провеждаме в общинската администрация и в общинския съвет.

Бъдещето на града е във Вашите ръце и ние се надяваме да ползвате това Ваше право не само по време на избори. Стремим се да водим прозрачно и диалогично управление.

Можете да изразите Вашето мнение по един от следните начини:

  • чрез подаване на писмено становище в свободен текст, което входирате в деловодството на Община Сопот на адрес: гр. Сопот ул.“Иван Вазов“ № 34 ет.1.
  • чрез подаване на писмено становище По електронен път: на e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С доклада и приложенията към него можете да се запознаете тук.

Бихме искали да Ви поканим на 01.07.2020 г. от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“, където да присъствате и участвате с дискусията по темата. Очакваме Ви! Най-добре можем да защитим позицията на гражданите, когато знаем какво е най-доброто решение за тях.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

До 30.04.2020 лицата, които желаят да ползват услугата "Обществена трапезария“  могат да подават заявления на телефон – 03134 6003 в рамките на работния ден от 8.00 до 16 часа

В проекта ще бъдат подпомогнати 170  представители на целевите групи за периода  1 май 2020г до 19 юни 2020г.(в работни дни)

Основна цел на проекта е приготвяне и доставка на топъл обяд ( супа, основно, десерт/поне веднъж в седмицата/ и хляб) в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната и не са в състояние да си осигурят прехраната;
Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Програмата „Топъл обяд у дома в условие на извънредна ситуация- 2020г.“ се  финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПОРАДИ ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19, ГЛАСУВАНИТЕ РАЗХОДИ ЗА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ СЪГЛАСНО ТОЧКА 3.4.3. ОТ РЕШЕНИЕ № 29 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ  СЛЕД 01.06.2020 Г. ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г. Декларациите се подават придружени с констативен протокол издаден от техническа служба към Община Сопот, в Данъчна служба на адрес гр. Сопот ул. Иван Вазов № 57 ет.1 с работно време от 08.00 до 17.00 ч.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-28/24.01.2020 г.

Относно: Водата подавана във водоснабдителната система на община Сопот, която е публична общинска собственост, съгласно Закона за водите, да се използва приоритетно за питейно-битови нужди.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с подмяната на лични документи - лични карти, свидетелства за управление на МПС и паспорти.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на бюджет 2020 - Публично обсъждане

pokana_proekt_budjet_2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за общинския дълг през 2019 г. на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г.
За подробна информация за условията, реда, правилата и провеждане на процедурата натиснете:

>>> Т У К <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от „Манастирска“ чешма /пред входа на Манастира/, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 01.11.2017 г.

Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметка

Валута

BIC

Вид

BG82 DEMI 9240 3200 1994 14

BGN

DEMIBGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА

BG92 DEMI 9240 3100 1994 12

BGN

DEMIBGSF

БЮДЖЕТНА

BG80 DEMI 9240 8400 1994 09

BGN

DEMIBGSF

ДАНЪЧНА

BG56 DEMI 9240 3300 1994 13

BGN

DEMIBGSF

НАБИРАТЕЛНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...
Иван Вазов

 

Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево.

 
Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.